Teamleder Socialfaglig medarbejder Anita Engberg

Teamleder
Socialfaglig medarbejder
Anita Engberg
ae@hv-nord.dk
Tlf. 9930 1616
Direkte 2478 9429

"Du føler dig sendt ud af systemet - her er jeg lige så meget værd som andre"
(deltager i Team IKEA)

Team IKEA - Bliv deltager

Et trænings- og udviklingsforløb i IKEA

  • Forløbet er et træningsforløb der skal styrke dine kompetencer og hjælpe dig tættere på arbejdsmarkedet
  • - Du møder ind hver dag mandag-fredag i IKEA, hvis du har hviledage eller skal møde færre dage aftales det med teamleder.
  • Vi løser opgaver i logistik, køkken og returvarer. Opgaverne foregår dels ”bag kulisserne” dels ude i selve butikken.
  • Du arbejder side om side med Huset Ventures egne servicemedarbejdere
  • Du vil få individuelle samtaler, hvor vi arbejder med dine udfordringer og du får hjælp og redskaber til at arbejde med disse
  • Forløbet er 13 uger med mulighed for forlængelse

Arbejdstiden i IKEA ligger i tidsrummet 7.30 – 11.15.
Du er en del af et team og I har fælles formiddagspause kl. 10.00, hvor IKEA betaler kaffe og brød.
Du har mulighed for at låne T-shirt, sikkerhedssko, vest, handsker og tøj til køkkenarbejde.

For henvisning til forløbet kontakt din sagsbehandler

Læs mere her