Team IKEA - Jobcenter

Et individuelt, håndholdt udviklingsforløb i IKEA

Team IKEA

  • Målgruppen er primært personer i ressourceforløb eller på anden overførsel langt fra arbejdsmarkedet.
  • Arbejdsopgaver af praktisk karakter i hhv. logistik, køkken og returvarer.
  • Håndholdt indsats sikrer proces, delmål og mål
  • En længerevarende intensiv indsats sikrer mulighed for udvikling og kompetenceløft
  • Tæt samarbejde mellem deltager, kommune, socialfaglig medarbejder og andre ressourcepersoner omkring deltageren.
  • Deltager løser ”rigtige” opgaver på en ”rigtig” virksomhed sammen med ansatte fra Huset Venture. En tæt sidemandsoplæring sikrer stor faglighed og mulighed for støtte
  • Individuelle samtaler og intervention i konkrete situationer sikrer at deltageren får indsigt i egen adfærd og mulighed for udvikling og integrering af denne.
  • Vi arbejder blandt andet med mødestabilitet, konflikthåndtering, kommunikation, personlig og faglig udvikling
  • Vi udvikler arbejdsmarkedsidentiteten og hjælper til en generel forståelse for hvordan arbejdsmarkedet fungerer.

Et forløb ved Team IKEA er målrettet, intensivt og håndholdt. Forløbet er 13 uger med mulighed for forlængelse. Aktuelt tilbyder vi 16,25 timer om ugen i IKEA, derudover kommer individuelle samtaler.
Projektet har meget stor succesrate og aktuelt er 2 ud af 3 af Huset Ventures servicemedarbejdere i IKEA tidligere deltagere i forløbet.

Læs mere her