Vil du være deltager på Jobskaberen?

Lad os sammen gå målrettet efter at finde et job til dig.

Deltager af Jobskaberen

Vores fokus er at skabe succesoplevelser for dig -og med dig, i et 13 ugers forløb som kombinerer ugentlige samtaler med intensiv jobsøgning.

Indhold og rammer:

Du skal henvises til forløbet via Jobcentret.

Vi inviterer dig herefter til samtale med din faste kontaktperson for at få afklaret dine beskæftigelsesmål, ressourcer, kompetencer, jobsøgningsadfærd og evt. udfordringer. 

I samtalen opstiller vi sammen konkrete mål og delmål for dit forløb i Jobskaberen. 

Sammen med dig søger vi hurtigst muligt efter muligt match med en virksomhed i vores netværk eller i andre relevante virksomheder.

Virksomheder, hvor der vurderes at være en reel jobåbning prioriteres. Sekundært vælges virksomheder, hvor du via et praktikforløb vil kunne få afprøvet nye kompetencer, udvikle dine kompetencer eller på anden vis profitere af praktikken.

Vi tilbyder løbende vejledning og rådgivning til dig i hele forløbet. Du vil få tilbudt en ugentlig opfølgende samtale, som kan foregå ved personligt fremmøde eller pr. telefon, enten hos os eller evt. ude på en virksomhed.

Vi rådgiver og vejleder også interesserede virksomheder om de mange muligheder, således at chancen for en varig ansættelse øges.

Rammerne omkring Jobskaberen er fastlagt i samarbejde med Jobcenter Aalborg. 

Den rette virksomhedspraktik kan være vejen frem

Virksomhedspraktik en rigtig god mulighed for dig over længere tid at vise en virksomhed, hvad du kan. Det vil sige at du som fleksjobber får mulighed for at vise din berettigelse i langt højere grad end du vil kunne til en enkelt jobsamtale.

En virksomhedspraktik vil du også kunne bruge til at afprøve nye arbejdsområder andre kompetencer eller til at prøve kræfter med opgaver, du måske er lidt i tvivl om du kan løfte. Virksomhedspraktikken er på den måde uforpligtende og giver dig rigtig mange fordele.

Ofte vil du kunne opleve, at dit netværk udvides i forbindelse med en virksomhedspraktik og selvom virksomheden måske ikke lige har et job til dig, har de måske kendskab til andre som kunne have en åbning eller de kan inspirere dig til at gå helt nye veje.

I Huset Venture Nordjylland er vi specialister i ansættelse af personer på særlige vilkår

Vi er pt 38 medarbejdere i Huset Venture Nordjylland – 32 af os er fleksjobbere. Så vi ved nøjagtigt, hvilke udfordringer du kan stå med som ledig fleksjobber.

Vi kan også tilbyde at vejlede virksomhederne i forbindelse med en eventuel ansættelse af dig. Ofte vil vores vejledning kunne hjælpe virksomheden til at turde tage springet ud i at ansætte en person på særlige vilkår.

Gennem Jobskaberen kan virksomhedspraktik lede til job på flere måder:

  • Hos den virksomhed, hvor du er i praktik
  • Som ansat i Huset Venture Nordjylland med arbejdsopgaver enten hos os eller ude ved andre virksomheder via vores unikke koncept FleXansat

Vi kan ikke garantere dig et job. Men vi kan garantere, at vi hjælper dig tættere på arbejdsmarkedet.