Forløbet skræddesys i samarbejde mellem borger, sagsbehandler og Huset Venture Nordjylland.

Forløbet skræddesys i samarbejde mellem borger, sagsbehandler
og Huset Venture Nordjylland.

Individuelt tilrettelagt forløb

Vi kan i Huset Venture Nordjylland tilbyde præcist det forløb, der ønskes fra jobcenterets side.

Et individuelt tilrettelagt forløb tilbydes personer på ledighedsydelse eller anden overførsel, hvor der er behov for en særlig individuel indsats.

Forløbet skræddesys i samarbejde mellem borger, sagsbehandler og Huset Venture Nordjylland.

Et tilpasset forløb kan f.eks. indeholde nogle af nedenstående muligheder som også vil kunne kombineres, så forløbet målrettes behovet i det enkelte tilfælde:

  • Træningsbane på ”rigtig” virksomhed
  • Afklaring, beskrivelse og udvikling af arbejdsevne
  • Afklaring og beskrivelse af skånehensyn, effektivitet og funktionsniveau generelt.
  • Forberedende og afklarende forløb i forhold til eventuel indstilling til rehabiliteringsteam.
  • Samtaleforløb med henblik på indtræden på / tilbagevenden til arbejdsmarkedet
  • Mentorforløb

 Individuelt tilrettelagt forløb hos Huset Venture Nordjylland